Leadership

Əsgərov Mirəziz

Halil Coşqun – Chief agronomist

Ahmet Morkoyunlu – Operations Director

Adıgözəlov Cəlil – Sales manager

Abdullayev Elşən – Chief accountant