Rəhbərlik

Əsgərov Mirəziz-Direktor

Halil Coşqun – Baş aqronom

Ahmet Morkoyunlu – İşlətmə müdiri

Adıgözəlov Cəlil – Satış müdiri

Abdullayev Elşən – Baş mühasib